Kullanıcı Girişi

Laboratuvar

LABORATUAR DÜZENİ VE KULLANILAN MAKİNE VB.

Ulaşan materyaller yetkili personel tarafından elektronik ve kağıt ortamda numaralandırılarak kaydedilir. Gelen materyaller sitoloji ve patoloji gruplarına ayrılır ve tecrübeli ekibimiz kontrolünde teknik işlemler yürütülür.

Ünitemiz olası teknik riskleri en aza indirmek için kullanılan TAM OTOMATİK DOKU TAKİP MAKİNESİ'ne sahip İstanbul'daki sayılı Özel Patoloji Laboratuarlarından biridir. Ayrıca patoloji tekniğinin gerektirdiği gelişmiş tüm diğer makine-ekipmanları da kullanmak suretiyle modern laboratuar anlayışı sunmaktadır.